Tạo ra hàng hóa giá trị cao

Tạo ra hàng hóa giá trị cao

Hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn cách bán hàng mà không ảnh hưởng xấu đến thời gian biểu. Tôi là Seth, sở hữu kênh Seth's Bike Hacks, nơi tôi đưa khán giả cùng tham gia những chuyến đạp xe thám hiểm núi non.