Tạo video nhạc và phát triển khán giả của bạn

Tạo video nhạc và phát triển khán giả của bạn

Sau khi thiết lập và điều hành kênh trên YouTube, bạn bắt đầu tải lên và chia sẻ âm nhạc. Khán giả YouTube mong có kết nối cá nhân với những kênh họ yêu thích. Cân nhắc tạo những video thể hiện bạn và cá tính của bạn để giúp người xem cảm thấy họ như có vé tiếp cận hậu trường.