Phân phối nội dung âm nhạc

Phân phối nội dung âm nhạc

Bạn có phải là đối tác âm nhạc không — chẳng hạn như hãng thu âm hoặc nhà xuất bản âm nhạc — và bạn đã sẵn sàng đưa danh mục âm nhạc của mình lên YouTube? Chúng tôi sẽ trình bày cách bạn có thể quản lý nhạc trên YouTube, đồng thời chia sẻ chiến lược giúp bạn phát huy tối đa giá trị của nội dung trên nền tảng này.