Quản lý quyền âm nhạc

Quản lý quyền âm nhạc

Sau khi có Content ID, bạn có thể quản lý quyền âm nhạc của mình trên quy mô lớn hơn và kiếm tiền từ video chứa nội dung mà bạn sở hữu bản quyền. Hãy khám phá xem quyền sở hữu nội dung, chính sách và xác nhận quyền sở hữu ảnh hưởng thế nào đến quá trình kiếm tiền, đồng thời xem các mẹo chuyên nghiệp để phát triển hoạt động của bạn trên YouTube.