Các vấn đề dễ gây hiểu lầm thường gặp

Chỉ vì bạn hoặc thương hiệu của bạn xuất hiện trong một video không có nghĩa là bạn có quyền sở hữu tác phẩm đó.

Các biện pháp bảo vệ pháp lý khác

Bản quyền chỉ là một hình thức sở hữu trí tuệ. Bản quyền khác với nhãn hiệu. Nhãn hiệu bảo vệ tên thương hiệu, khẩu hiệu, biểu trưng và các nội dung nhận dạng nguồn gốc khác.

YouTube cũng có những chính sách xử lý các trường hợp khác như nội dung vi phạm quyền riêng tư, quấy rối hoặc gây hại. Hãy xem phần dưới đây để biết các quy trình giải quyết các trường hợp này. Để tìm hiểu thêm, bạn có thể tham khảo Nguyên tắc cộng đồng và các công cụ Báo cáo và thực thi của chúng tôi.


Các biện pháp bảo vệ pháp lý và công cụ báo cáo khác

Nhãn hiệu Quyền riêng tư Quấy rối và bắt nạt qua mạng Nội dung gây hại
“Có một video sử dụng trái phép tên thương hiệu hoặc dấu hiệu nhận diện của chúng tôi.” “Video này quay hình ảnh của tôi mà không được tôi đồng ý.” “Có người ác ý tấn công tôi trên mạng.” “Tôi phát hiện một video khuyến khích hành vi bạo lực/nguy hiểm.”
Khiếu nại về nhãn hiệu Khiếu nại về quyền riêng tư Công cụ báo cáo Công cụ gắn cờ