Bản quyền là gì?

Bản quyền là một hình thức của luật sở hữu trí tuệ giúp bảo vệ các tác phẩm sáng tạo nguyên gốc.

  • Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền, biện pháp bảo vệ này thường đem lại cho bạn các quyền độc quyền để kiểm soát cách người khác sử dụng tác phẩm của bạn và xác định những người nào có thể kiếm tiền từ tác phẩm đó, bao gồm cả những người có thể chia sẻ tác phẩm đó trên YouTube.
  • Các video nguyên gốc, bao gồm cả những video trên YouTube, được bảo vệ bản quyền từ thời điểm tạo video chứ không phụ thuộc vào người đầu tiên đăng ký bản quyền hoặc tải video lên. Các quy định cụ thể của luật bản quyền có thể khác biệt tùy vào quốc gia nơi bạn cư trú. Vì vậy, bạn nên tham khảo ý kiến tư vấn ở quốc gia sở tại.
  • Lưu ý: Chúng tôi sẽ trình bày một số khái niệm chính trong khóa học này. Tuy nhiên, thông tin trình bày tại đây không phải là ý kiến tư vấn pháp lý. Bạn nên cân nhắc mời luật sư tư vấn để giải đáp những thắc mắc về bản quyền và các vấn đề pháp lý khác.

Mẹo


Bạn có biết?

  • Trong trường hợp tác phẩm do một nhân viên sáng tạo trong quá trình làm việc, đôi khi gọi là "tác phẩm được thuê sáng tạo", thì chủ sử dụng lao động thường được coi là chủ sở hữu.
  • Tại Hoa Kỳ, bạn có thể phải đăng ký bản quyền (với Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ) trước khi gửi đơn kiện về việc vi phạm bản quyền.