Luật bản quyền áp dụng như thế nào đối với YouTube?

Phạm vi các quyền độc quyền của mọi chủ sở hữu bản quyền là như nhau, dù đó là những nhạc sĩ và vlogger độc lập hay hãng thu âm và hãng phim lớn.

  • Chủ sở hữu bản quyền thường là bên duy nhất có thể thực thi hoặc cấp quyền tái sản xuất, phân phối, biểu diễn công khai, trưng bày công khai và sáng tạo các tác phẩm phái sinh như truyện hư cấu của người hâm mộ, phần tiếp theo, bản dịch, ngoại truyện và bản chuyển thể.
  • Lưu ý: Bạn nên nhờ luật sư tư vấn pháp lý trước khi sáng tạo hoặc đăng tải video dựa trên nhân vật, cốt truyện và các thành phần khác của tư liệu được bảo vệ bản quyền.

Tóm lại: Bạn phải được chủ sở hữu bản quyền cho phép thì mới có thể sáng tạo tác phẩm mới dựa trên nội dung gốc của họ. Chúng tôi sẽ trình bày thêm trong khóa học về các quyền và trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như nguyên tắc sử dụng hợp lý, giấy phép Creative Commons và phạm vi công cộng.


YouTube có thể quyết định quyền sở hữu bản quyền không?


Không. YouTube không thể hòa giải các vụ tranh chấp quyền sở hữu các quyền và kháng nghị qua Content ID. Bản quyền do luật pháp quy định, không phải do YouTube.

  • Khi nhận được thông báo yêu cầu gỡ bỏ đầy đủ và hợp lệ, chúng tôi sẽ xóa nội dung theo yêu cầu của pháp luật.
  • Khi nhận được thông báo phản đối hợp lệ, chúng tôi sẽ chuyển tiếp thông báo đó cho người đã yêu cầu xóa video. Sau đó, các bên liên quan có trách nhiệm giải quyết vấn đề này trước tòa. Nếu không có bằng chứng về việc khởi kiện, thì chúng tôi sẽ khôi phục video, thường sau 10 ngày làm việc.