Bản quyền bảo vệ những gì?

Các ý tưởng, dữ kiện và quy trình không được bảo vệ bản quyền. Ví dụ như tên và tiêu đề khi đứng độc lập thì không được bảo vệ bản quyền.

Lưu ý:

  • Việc viết ra một bài hát chính là sáng tạo một bản sáng tác nhạc. Đây là một tác phẩm có bản quyền. Việc ghi âm quá trình biểu diễn bản sáng tác nhạc nói trên chính là sáng tạo một bản ghi âm. Đây cũng là một tác phẩm có bản quyền.
  • Nếu muốn thêm bản ghi âm bài hát này vào video của mình, bạn sẽ phải xin phép cả hai chủ sở hữu bản quyền. Bạn phải xin phép chủ sở hữu bản quyền của bản sáng tác nếu muốn sáng tạo một màn biểu diễn mới cho bản sáng tác đó.