Quảng cáo sự nghiệp của bạn trên kênh

Quảng cáo sự nghiệp của bạn trên kênh

Một số công cụ đơn giản trên kênh có thể giúp bạn tăng mức độ hiện diện trên YouTube. Bạn có thể tùy chỉnh thiết kế kênh để chia sẻ câu chuyện và thể hiện cho mọi người thấy giá trị độc đáo của bạn. Ngoài ra, hãy tìm hiểu cách kết nối với mọi người cả trong và ngoài YouTube để quảng bá sự nghiệp của bạn.