Giải phóng sức mạnh của việc kể chuyện

Giải phóng sức mạnh của việc kể chuyện

Một câu chuyện hay có thể thay đổi cả thế giới. Bạn có sức mạnh biến đổi những người theo dõi thông thường trở thành những người ủng hộ nhiệt huyết. Hãy tìm hiểu cách bạn có thể xây dựng câu chuyện cho tổ chức phi lợi nhuận của mình để nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng hành động trên YouTube.