ความปลอดภัยของเด็ก

ความปลอดภัยของเด็ก

YouTube ไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เยาว์ โดยเนื้อหาที่เราไม่อนุญาตรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวอย่างต่อไปนี้

  • เนื้อหาเรื่องเพศเกี่ยวกับผู้เยาว์
  • พฤติกรรมมุ่งร้ายหรือเป็นอันตรายซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์
  • การสร้างความบอบช้ำทางจิตใจให้แก่ผู้เยาว์
  • เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นเนื้อหาที่เหมาะกับครอบครัว
  • การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์และการล่วงละเมิดที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาข้างต้นและเนื้อหาอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ที่นี่