An toàn cho trẻ em

An toàn cho trẻ em

Nội dung gây nguy hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên không được phép xuất hiện trên YouTube. Chúng tôi không cho phép các nội dung bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bất kỳ yếu tố nào sau đây:

  • Nội dung khiêu dâm về trẻ vị thành niên
  • Các hành vi gây hại hoặc nguy hiểm có liên quan đến trẻ vị thành niên
  • Nội dung gây đau buồn về mặt tinh thần cho trẻ vị thành niên
  • Nội dung gây hiểu lầm là dành cho gia đình
  • Các hành vi bắt nạt qua mạng và quấy rối có liên quan đến trẻ vị thành niên

Hãy tìm hiểu thêm về từng yếu tố này và những thông tin khác tại đây.