Gây hại hoặc nguy hiểm

Gây hại hoặc nguy hiểm

YouTube mong muốn bảo vệ cộng đồng của mình tránh khỏi những thiệt hại về thể chất và tinh thần. Nội dung khuyến khích các hoạt động nguy hiểm hoặc bất hợp pháp, tiềm ẩn rủi ro, gây tổn thương cơ thể nghiêm trọng hoặc gây tử vong không được phép xuất hiện trên YouTube. Nội dung này bao gồm các thử thách có nguy cơ gây thương tích về thể xác và những trò đùa khiến nạn nhân sợ hãi vì nguy cơ gây tổn thương cơ thể nghiêm trọng hoặc gây đau buồn nặng nề về mặt tinh thần cho trẻ vị thành niên. Hãy xem bản nguyên tắc đầy đủ của chúng tôi tại đây.