Hat

Hat

YouTube tillåter inte innehåll som främjar våld eller hat mot enskilda personer eller grupper baserat på ett antal egenskaper, inklusive men inte begränsat till ålder, etnicitet, kön eller religion. Klicka här om du vill se den fullständiga listan över skyddade grupper och samtliga riktlinjer för hatretorik. Kom ihåg att sammanhanget i videon är avgörande när vi fattar policybeslut.