ความเกลียดชัง

ความเกลียดชัง

YouTube ไม่อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่ส่งเสริมความรุนแรงหรือความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยพาดพิงถึงคุณลักษณะบางอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอายุ เชื้อชาติ เพศ หรือศาสนา คลิกที่นี่เพื่อดูรายการแบบเต็มของกลุ่มคนที่ได้รับการคุ้มครอง รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความเกลียดชัง โปรดอย่าลืมว่าบริบทคือกุญแจสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย