Hận thù

Hận thù

YouTube không cho phép nội dung kích động hành vi bạo lực hoặc thái độ hận thù đối với các cá nhân hoặc nhóm người dựa trên một số đặc điểm bao gồm, nhưng không giới hạn ở độ tuổi, chủng tộc, giới tính hoặc tôn giáo. Hãy nhấp vào đây để xem danh sách đầy đủ các nhóm được bảo vệ và tất cả các nguyên tắc về nội dung gây hận thù. Bạn nên nhớ rằng ngữ cảnh trong video rất quan trọng đối với các quyết định liên quan đến chính sách.