Nội dung khiêu dâm và ảnh khỏa thân

Nội dung khiêu dâm và ảnh khỏa thân

Nội dung nhằm mục đích làm thỏa mãn tình dục (như phim khiêu dâm) không được phép xuất hiện trên YouTube. Chúng tôi cho phép nội dung có cảnh khỏa thân nếu có mục đích cụ thể và mục đích chính là giáo dục, cung cấp tư liệu, phục vụ khoa học hoặc nghệ thuật. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giới hạn độ tuổi người xem nội dung này nhằm bảo vệ khán giả nhỏ tuổi. Ngữ cảnh của video và các thông tin chi tiết (thẻ, tiêu đề, phần mô tả, v.v) đều rất quan trọng vì nhờ đó, người xem có thể tìm thấy video của bạn và hiểu được mục đích của video. Hãy xem bản nguyên tắc đầy đủ của chúng tôi tại đây.