Hoạt động bán hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp hoặc được quản lý

Hoạt động bán hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp hoặc được quản lý

Nội dung nhằm mục đích bán một số hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp hoặc được quản lý không được phép xuất hiện trên YouTube. Bạn không được đăng các nội dung lên YouTube nếu nội dung đó tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán (hoặc liên kết đến các trang web buôn bán) các mặt hàng như:

  • Mật khẩu tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc thông tin tài chính khác
  • Tiền tệ hoặc tài liệu giả
  • Ma túy
  • Dược phẩm không kê đơn
  • Để biết thêm thông tin, hãy xem bản nguyên tắc đầy đủ của chúng tôi tại đây.