Spam

Spam

Nội dung spam, lừa đảo và các hành vi lừa gạt khác nhằm gây hiểu lầm cho cộng đồng YouTube không được phép xuất hiện trên YouTube. Chúng tôi cũng không cho phép nội dung mang mục đích chính là lừa mọi người rời khỏi YouTube để truy cập vào một trang web khác hoặc để tăng chỉ số tương tác của riêng bạn (như tăng số người đăng ký hoặc thời gian xem). Tìm hiểu bản nguyên tắc đầy đủ của chúng tôi tại đây.