Bạo lực

Bạo lực

Nội dung bạo lực hoặc phản cảm nhằm gây sốc hoặc làm người xem cảm thấy ghê sợ hoặc nội dung khuyến khích người khác thực hiện hành vi bạo lực sẽ không được phép xuất hiện trên YouTube. Hãy xem bản nguyên tắc đầy đủ của chúng tôi tại đây.

Nếu bạn cung cấp đầy đủ ngữ cảnh đi kèm với nội dung bạo lực thì chúng tôi có thể giới hạn độ tuổi người xem thay vì xóa toàn bộ nội dung đó.