Copyright Match Tool

Copyright Match Tool

Copyright Match Tool tự động tìm các video giống hoặc tương tự như video của riêng bạn trên YouTube. Sau khi bạn tải video gốc lên YouTube, chúng tôi sẽ bắt đầu quét tất cả các video được tải lên sau video của bạn để kiểm tra xem có bất kỳ video nào trong số đó có nội dung trùng khớp với video của bạn hay không.

Bạn có thể thực hiện một số hành động khi xem xét video trùng khớp trong công cụ này, bao gồm: gửi tin nhắn cho kênh hoặc yêu cầu xóa video đó khỏi YouTube bằng cách gửi yêu cầu gỡ bỏ. Hiện tại, chúng tôi cung cấp Copyright Match Tool cho những kênh tham gia Chương trình Đối tác YouTube. Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ nhìn thấy phần Bản quyền trên trình đơn bên trái trong YouTube Studio.


Với Copyright Match Tool, bạn có hai tùy chọn khi yêu cầu xóa video

  • Có lên lịch Báo trước 7 ngày – Nếu YouTube phê duyệt yêu cầu xóa video của bạn, video đó sẽ được lên lịch gỡ bỏ sau 7 ngày. Nếu sau đó, người tải lên không xóa video, thì video đó sẽ bị gỡ bỏ và họ có thể sẽ phải nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền.
  • Tiêu chuẩn: Yêu cầu xóa ngay – Nếu YouTube phê duyệt yêu cầu xóa video của bạn, video đó sẽ bị xóa ngay lập tức và kênh tải lên có thể phải nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền.

  • Trước khi hành động,

  • Người sáng tạo nội dung gốc có trách nhiệm xem xét từng video trùng khớp để xác nhận rằng chính mình đã sáng tạo nội dung trong các video trùng khớp đó.
  • Bạn không nên gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền cho nội dung mà bạn không sở hữu độc quyền, chẳng hạn như nội dung trong phạm vi công cộng.
  • Người tải video gốc lên cũng nên xem xét liệu nội dung trùng khớp có phải là trường hợp sử dụng hợp lý hoặc là trường hợp ngoại lệ về bản quyền nào khác và do đó không cần xin phép sử dụng lại không.

  • Nếu bạn muốn đăng ký sử dụng Copyright Match Tool hoặc tìm hiểu xem mình có đủ điều kiện sử dụng bất kỳ công cụ xóa video do vi phạm bản quyền trên quy mô lớn nào khác của chúng tôi hay không, hãy điền vào biểu mẫu này và cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin về nhu cầu quản lý bản quyền của bạn.