Nghiên cứu và chắt lọc thông điệp của bạn

Nghiên cứu và chắt lọc thông điệp của bạn

Khi thực hiện video về các vấn đề xã hội, điều đầu tiên bạn cần làm là nghiên cứu. Việc nghiên cứu giúp bạn đưa ra quan điểm vững vàng và đáng tin cậy. Hãy đảm bảo khán giả của bạn hiểu được bạn đang muốn truyền tải điều gì bằng một thông điệp rõ ràng và đừng quên kêu gọi họ thực hiện một hành động cụ thể nào đó.