Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi gửi đơn kháng nghị?

  • Nếu được đặt thành chặn (không cho phép người dùng xem video trên YouTube) hoặc theo dõi (cho phép người dùng xem video không có quảng cáo), thì chính sách này có thể tạm thời bị hủy bỏ cho đến khi đơn kháng nghị của bạn được giải quyết.
  • Nếu đã kháng nghị một thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID và cho rằng chủ sở hữu bản quyền giữ nguyên thông báo xác nhận quyền sở hữu của họ do nhầm lẫn, thì bạn có thể khiếu nại quyết định của họ.

Sau khi bạn gửi đơn kháng nghị, chủ sở hữu bản quyền có thể

Sau khi bạn gửi đơn kháng nghị, chủ sở hữu bản quyền có 30 ngày để phản hồi. Chủ sở hữu bản quyền có thể thực hiện một số hành động sau:

Hủy bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu:Nếu đồng ý với đơn khiếu nại của bạn, chủ sở hữu bản quyền có thể chọn hủy bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu. Chúng tôi sẽ chuyển phần doanh thu kiếm được từ video cho bạn với điều kiện video của bạn không có thông báo xác nhận quyền sở hữu nào khác trong quá trình kháng nghị.
Giữ nguyên thông báo xác nhận quyền sở hữu: Nếu cho rằng thông báo xác nhận quyền sở hữu của họ vẫn hợp lệ, thì chủ sở hữu bản quyền có thể giữ nguyên thông báo xác nhận quyền sở hữu đó. Nếu cho rằng chủ sở hữu bản quyền giữ nguyên thông báo xác nhận quyền sở hữu do nhầm lẫn, thì bạn có thể khiếu nại quyết định của họ.
Gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền: Nếu cho rằng thông báo xác nhận quyền sở hữu vẫn hợp lệ, chủ sở hữu bản quyền có thể gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền để xóa video của bạn khỏi YouTube, đồng nghĩa với việc tài khoản của bạn sẽ nhận một cảnh cáo vi phạm bản quyền.
Yêu cầu tạm hoãn gỡ bỏ: Nếu người xác nhận quyền sở hữu đưa ra yêu cầu tạm hoãn gỡ bỏ video vi phạm bản quyền, bạn có thể hủy đơn khiếu nại của mình trong vòng 7 ngày. Việc này sẽ ngăn video của bạn bị gỡ bỏ và thông báo xác nhận quyền sở hữu đó vẫn tiếp tục tồn tại trên video của bạn.
Không làm gì cả: Nếu không phản hồi trong vòng 30 ngày, thông báo xác nhận quyền sở hữu của chủ sở hữu bản quyền đối với video của bạn sẽ bị hủy bỏ và bạn không cần phải làm gì.

Sau khi bạn gửi đơn khiếu nại, chủ sở hữu bản quyền có thể

Sau khi bạn gửi kháng nghị, chủ sở hữu bản quyền có 30 ngày để trả lời. Chủ sở hữu bản quyền có thể thực hiện một số hành động sau:

Hủy bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu: Nếu đồng ý với đơn khiếu nại của bạn, chủ sở hữu bản quyền có thể chọn hủy bỏ thông báo xác nhận quyền sở hữu của mình. Chúng tôi sẽ chuyển phần doanh thu kiếm được từ video cho bạn với điều kiện video của bạn không có thông báo xác nhận quyền sở hữu nào khác trong quá trình kháng nghị.
Gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền: Nếu cho rằng thông báo xác nhận quyền sở hữu vẫn hợp lệ, chủ sở hữu bản quyền có thể gửi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền để xóa video của bạn khỏi YouTube, đồng nghĩa với việc tài khoản của bạn sẽ nhận một cảnh cáo vi phạm bản quyền.
Yêu cầu tạm hoãn gỡ bỏ: Nếu người xác nhận quyền sở hữu đưa ra yêu cầu tạm hoãn gỡ bỏ video vi phạm bản quyền, bạn có thể hủy đơn khiếu nại của mình trong vòng 7 ngày. Việc này sẽ ngăn video của bạn bị gỡ bỏ và thông báo xác nhận quyền sở hữu đó vẫn tiếp tục hiển thị trên video của bạn.
Không làm gì cả: Nếu không phản hồi trong vòng 30 ngày, thông báo xác nhận quyền sở hữu của chủ sở hữu bản quyền đối với video của bạn sẽ bị hủy bỏ và bạn không cần phải làm gì.