Tôi có thể làm gì với thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID?

Tôi có thể làm gì với thông báo xác nhận quyền sở hữu này?

Không làm gì cả. Nếu đồng ý với thông báo xác nhận quyền sở hữu đó thì bạn không cần phải làm gì cả. Bạn luôn có thể thay đổi quyết định sau này nếu không đồng ý với thông báo xác nhận quyền sở hữu đó.
Kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu. Nếu đã có các quyền cần thiết để sử dụng nội dung được bảo vệ bản quyền trong video của mình hoặc cho rằng hệ thống đã xác định nhầm, thì bạn có thể kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu đó. Hãy đọc thêm về quy trình kháng nghị ở bên dưới!
Xóa nhạc. Nếu nhận được thông báo xác nhận quyền sở hữu đối với một đoạn nhạc trong video của mình, bạn có thể xóa bản nhạc đó mà không phải chỉnh sửa và tải video mới lên. URL, số lượt xem và các bình luận của video vẫn giữ nguyên. Tìm hiểu thêm.
Hoán đổi nhạc. Nếu bản nhạc trong video của bạn được xác nhận quyền sở hữu nhưng bạn vẫn muốn video có nhạc nền, bạn có thể thay bản nhạc này bằng một trong các bài hát mà chúng tôi cho phép sử dụng miễn phí. Bạn không cần phải tải lại video lên. URL, số lượt xem và các bình luận của video vẫn giữ nguyên. Tìm hiểu thêm.
Cắt bỏ nội dung trong video. Bạn có thể cắt bớt phần đầu, phần giữa hoặc phần cuối của video đã được xác nhận quyền sở hữu. Bạn không cần phải tải lại video lên. URL, số lượt xem và các bình luận của video vẫn giữ nguyên. Tìm hiểu thêm.
Chia sẻ doanh thu. Nếu bạn là thành viên Chương trình Đối tác YouTube và video của bạn đã được xác nhận quyền sở hữu và kiếm tiền cho một bản sáng tác nhạc, bạn có thể chia sẻ doanh thu với (các) chủ sở hữu quyền của bản nhạc đó. Tìm hiểu thêm.

Lưu ý! Trong suốt quy trình kháng nghị và khiếu nại, bạn sẽ không thể chỉnh sửa video bằng cách xóa nhạc, hoán đổi nhạc hoặc cắt bỏ các đoạn trong video.


Những điều bạn cần biết trước khi kháng nghị

  • Nếu quyết định kháng nghị dựa trên nguyên tắc sử dụng hợp lý phạm vi công cộng thì trước hết, bạn phải hiểu rõ cách hoạt động của nguyên tắc này.
  • YouTube không thể giúp bạn xác định xem bạn có nên kháng nghị một thông báo xác nhận quyền sở hữu hay không. Bạn nên tìm kiếm tư vấn pháp lý riêng nếu không biết chắc việc cần làm.
  • Lưu ý! Nếu bạn lạm dụng quy trình kháng nghị nhiều lần hoặc vì mục đích xấu, thì video hoặc kênh của bạn có thể bị phạt.

Cách kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
  2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Video.
  3. Nhấp vào dòng chữ Khiếu nại về bản quyền bên cạnh video tương ứng trong cột Kiếm tiền, nếu bạn có cột này. Nếu không, bạn sẽ thấy tùy chọn này trong cột Trạng thái hiển thị.
  4. Nhấp vào Xem chi tiết khiếu nại về bản quyền.
  5. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Thông tin bản quyền video. Trang này chứa thông tin về nội dung đã bị xác nhận quyền sở hữu trong video của bạn cũng như người đã xác nhận quyền sở hữu đó.
  6. Nhấp vào tùy chọn Kháng nghị trong CHỌN MỘT HÀNH ĐỘNG.

Lưu ý! Nếu bạn kháng nghị một thông báo xác nhận quyền sở hữu mà không có lý do hợp lệ thì chủ sở hữu bản quyền có thể chọn gỡ bỏ video của bạn. Khi đó, tài khoản của bạn sẽ nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền.