Xác nhận quyền sở hữu qua Content ID là gì?

Thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID là gì?

  • Không giống như yêu cầu gỡ bỏ do luật xác định, Content ID là một hệ thống của YouTube hoạt động dựa trên các thỏa thuận giữa YouTube và đối tác nội dung đã tải tư liệu mà họ sở hữu lên cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

  • Trong hầu hết các trường hợp, việc xác nhận quyền sở hữu chỉ để theo dõi hoặc kiếm tiền từ video mà không chặn video. Vì vậy, video của bạn sẽ vẫn xuất hiện trên YouTube cùng các thông báo xác nhận quyền sở hữu đó (nhưng có thể có quảng cáo trên video) và bạn vẫn có thể chia sẻ video với người khác. Phần lớn thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID xuất hiện sau khi tải video lên, nhưng xin lưu ý rằng các thông báo này có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào nếu bạn sử dụng tư liệu có bản quyền trong video.

Làm cách nào biết được tôi có thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID đối với video của mình hay không?

Để xem liệu bạn có thông báo xác nhận quyền sở hữu nào qua Content ID đối với video của mình hay không, hãy truy cập vào trang Video của bạn trong YouTube Studio. Nếu video hoặc tài khoản của bạn bị ảnh hưởng, chúng tôi cũng có thể gửi email cho bạn khi bạn nhận được thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID.

  • Trong YouTube Studio, bạn có thể tìm thấy thông tin về thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID đối với video của mình. Bạn sẽ nhìn thấy thông tin tóm tắt nhanh về phạm vi tác động của thông báo xác nhận quyền sở hữu đối với một video, bao gồm bất kỳ sự hạn chế nào trong vùng lãnh thổ, cũng như sự tác động đến kênh và thông tin chi tiết về nội dung cụ thể được xác nhận quyền sở hữu trong video đó.
  • Nếu muốn biết về yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền, bạn có thể tìm thêm thông tin trong bài học về chủ đề này của chúng tôi.

Đánh giá các thông báo xác nhận quyền sở hữu

  • Nếu video của bạn đã được xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, trước khi quyết định làm gì tiếp theo, bạn nên cân nhắc liệu bạn có sáng tạo hoặc được cấp phép sử dụng tất cả các tư liệu trong video hay không. Nếu bạn có đầy đủ quyền (hoặc tin rằng video thỏa mãn điều kiện sử dụng hợp lý), bạn có thể chọn kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID.
  • Vì Content ID hoạt động nhờ các mối quan hệ đối tác, nên các thông báo xác nhận quyền sở hữu không đi kèm với cảnh cáo vi phạm bản quyền và không thể khiến kênh của bạn bị tạm ngưng hoặc bị chấm dứt. Tuy nhiên, nếu cho rằng bạn có quyền sở hữu nội dung trong video hoặc hệ thống đưa ra thông báo xác nhận quyền sở hữu do nhầm lẫn, bạn có thể kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu đó.

Chúng tôi sẽ trao đổi thêm về những việc bạn có thể làm đối với thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID, bao gồm cả kháng nghị, trong bài học tiếp theo.