สร้างรายได้ด้วย YouTube - Creator Academy YouTube

สร้างรายได้ด้วย YouTube - Creator Academy YouTube

เตรียมช่องให้พร้อมสำหรับการหารายได้ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้การสร้างรายได้ในช่องของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อช่อง YouTube กับบัญชี AdSense เพื่อสร้างรายได้และรับเงินจากวิดีโอที่สร้างรายได้ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: สละเวลาสักครู่เพื่อเรียนรู้ประเภทวิดีโอที่สามารถสร้างรายได้และรูปแบบโฆษณาต่างๆ

ดูวิธีสมัครเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำเงินจากโฆษณาและแหล่งรายได้อื่นๆ