Mẹo để trở nên hiệu quả và có năng suất cao trên YouTube

Mẹo để trở nên hiệu quả và có năng suất cao trên YouTube

Một số mẹo cơ bản có thể giúp bạn hợp lý hóa việc tạo video và giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Hãy tìm hiểu các cách để sử dụng kênh của bạn thành thạo hơn (và tốn ít công sức hơn) và xem xét các tùy chọn doanh thu khác ngoài quảng cáo.