Cân bằng giữa cuộc sống cá nhân của bạn và kênh công khai

Cân bằng giữa cuộc sống cá nhân của bạn và kênh công khai

Việc sở hữu một kênh công khai trên YouTube đồng nghĩa với việc mọi người có thể bắt đầu nhận ra bạn ở chỗ công cộng và bạn có thể nhận được nhiều nhận xét. Hãy tìm hiểu cách ứng phó với các phản ứng của khán giả, quản lý phần nhận xét của bạn, đồng thời vẫn duy trì cuộc sống riêng tư.