Giới thiệu video 360 độ và thực tế ảo

Giới thiệu video 360 độ và thực tế ảo

Video 360 độ (360) và thực tế ảo (VR) là những chủ đề nóng--nhưng chúng là gì và chúng hoạt động ra sao? Tìm hiểu lý do video 360 và VR đang thay đổi cách xem và sản xuất video.