Phát triển ý tưởng

Phát triển ý tưởng

Cho dù bạn giữ vai trò là một nhà thiết kế, một nhà viết kịch bản hay người sáng tạo video thì có đôi khi sự sáng tạo của bạn cũng cần đến một cấu trúc nhỏ. Khi bạn có một ý tưởng mới tuyệt vời cho video, hãy cân nhắc những chi tiết thiết thực này để giúp quá trình sáng tạo của bạn có một khởi đầu tốt, bất kể quy mô dự án của bạn ra sao.

Tìm hiểu một số mẹo biến ý tưởng của bạn thành câu chuyện và thoải mái thể hiện bản thân trước máy quay.

Theo dõi