Kể chuyện để tạo ra tác động

Kể chuyện để tạo ra tác động

Những câu chuyện luôn khắc sâu trong tâm trí. Hãy chuyển tải những mục tiêu xã hội bạn quan tâm thành một video. Bạn cũng cần tìm hiểu cấu trúc kể chuyện trên kênh của mình để có thể tạo ra tác động xã hội.