Kiến thức cơ bản về YouTube

Kiến thức cơ bản về YouTube

Kênh của bạn là nơi người xem có thể truy cập và tìm kiếm nội dung họ muốn để xem bây giờ và sau này. Bạn sẽ muốn người xem đăng ký kênh của mình để họ có thể quay lại và xem nội dung bạn tải lên.

Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của nội dung trên YouTube và ý nghĩa của thuật ngữ đó.

Theo dõi