Hình dán đặc biệt là gì?

Hình dán đặc biệt là gì?

Tương tự Super Chat, người xem cũng có thể mua Hình dán đặc biệt trong các sự kiện trực tiếp hoặc buổi công chiếu. Hình dán đặc biệt là ảnh động hoặc ảnh kỹ thuật số giúp người xem chào, chúc mừng, cổ vũ hoặc thể hiện cảm xúc trước những điều đang diễn ra trong sự kiện trực tiếp.

Gần giống Super Chat, Hình dán đặc biệt xuất hiện ở phần trên cùng của cuộc chuyện trực tiếp và sẽ ở đó trong một khoảng thời gian.

Làm thế nào để bật Super Chat hoặc Hình dán đặc biệt?

Nếu bạn muốn bật Super Chat hoặc Hình dán đặc biệt, hãy làm theo các bước được trình bày trên Trung tâm trợ giúp.

Người xem có thể sử dụng các tính năng này ở đâu?

Super Chat và Hình dán đặc biệt chỉ được cung cấp trong các sự kiện trực tiếp hoặc buổi công chiếu. Sau khi người xem mua, Super Chat và Hình dán đặc biệt xuất hiện ở phần trên cùng của cuộc chuyện trực tiếp và sẽ ở đó trong một khoảng thời gian.

Liệu Super Chat và Hình dán đặc biệt có đang hoạt động hiệu quả trên kênh của tôi không?

Để đưa ra chiến lược hiệu quả, bạn nên xem xét số liệu và đo lường hiệu suất. Sau khi sự kiện trực tiếp hoặc buổi công chiếu kết thúc, YouTube Analytics sẽ hiển thị các chỉ số sau 48-72 tiếng. Hãy đặc biệt lưu ý đến:

  • Số lượng Super Chat và Hình dán đặc biệt
  • Số tiền ủng hộ trung bình (Lưu ý: Doanh thu có thể chênh lệch do phí dịch vụ, thuế bán hàng hoặc các chi phí khác)
  • Số lượng người cùng xem tại một thời điểm và sự thay đổi của con số này theo nội dung diễn ra trên màn hình
  • Lọc kết quả theo ngày hoặc khu vực địa lý