Hình thu nhỏ của video – Học viện sáng tạo YouTube

Hình thu nhỏ của video – Học viện sáng tạo YouTube

Tìm hiểu cách thu hút thêm người xem trên YouTube bằng cách tạo ra hình thu nhỏ có hình ảnh thú vị, thu hút lượt nhấp và có kích cỡ phù hợp trên mọi thiết bị.

Hình thu nhỏ và tiêu đề có chức năng như tấm biển quảng cáo thu hút người xem xem video của bạn. Hình thu nhỏ và tiêu đề có thiết kế đẹp mắt sẽ thu hút thêm nhiều người hâm mộ đến với kênh của bạn, khuyến khích người xem xem video của bạn vì họ biết nội dung mình sẽ xem là gì, đồng thời giúp nội dung của bạn trở nên hấp dẫn với nhiều nhà quảng cáo.