Thu hút họ bằng đoạn giới thiệu kênh của bạn

Thu hút họ bằng đoạn giới thiệu kênh của bạn

Làm thế nào để chuyển người xem thành người đăng ký? Khi người xem chưa đăng ký đến với kênh của bạn, điều đầu tiên họ thấy sẽ là đoạn giới thiệu kênh và mô tả kênh, vì vậy hãy sử dụng chúng để thu hút người xem và chuyển họ thành người đăng ký. Hãy nhớ rằng, người đăng ký có xu hướng xem thêm (đây là yếu tố thúc đẩy thời gian xem), vì vậy bạn muốn tạo ấn tượng đầu tiên thú vị khi người xem lần đầu tiên khám phá kênh của bạn.

Ấn tượng đầu tiên là điều rất quan trọng. Bạn có thể chiếm được tình cảm của những người xem chưa đăng ký bằng một đoạn giới thiệu hấp dẫn.

Theo dõi