Tôi phải biết những chính sách và nguyên tắc nào khi tham gia Chương trình Đối tác YouTube?

Như bạn đã biết, để tải video lên YouTube, bạn cần hiểu rõ:

Vì giờ đây, bạn đã là một đối tác của YouTube nên bạn cần hiểu rõ về:

Nếu bạn muốn dùng tính năng Hội viên của kênh và/hoặc bán hàng hóa, hãy nhớ xem những tài liệu sau đây: